Природо-математическа гимназия "Яне Сандански"

Природо-математическа гимназия "Яне Сандански"

Повече за училището

Историята на училището започва преди 145 години. Природи-математическа гимназия „Яне Сандански“, град Гоце Делчев, осигурява качествено образование, възпитава и подготвя успешни, конкурентни и работещи в екип личности. Днес в училището се обучават 710 ученици и от създаването, в училището има 101 завършили випуска. Има 45 учители по всички общообразователни учебни предмети, които децата изучават. В учебното заведение се обучават ученици от 5 до 12 клас.

Сградата на училището се намира на улица „Скопие“ номер 4 в град Гоце Делчев.