Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов"

ПГ по МСС "Пейо Крачолов Яворов"

Повече за училището

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Крачолов Яворов“ е наследник на Допълнителното земеделско училище в град Гоце Делчев, което е било открито през 1929 година. През цялата си история училището преминава през много промени.

Днес в учебното заведение се обучават 300 ученици разпределени в следните паралелки- Агроекология, Електрически автомобили, Митническо и данъчно обслужване, Производство на кулинарни изделия и напитки, Горско стопанство, Механизация на селското стопанство. В училището работят 29 високо квалифицирани учители.

Сградата на училището се намира улица „Симеон Радев“ номер 6 в град Гоце Делчев.