Образцово народно читалище "Просвета-1865"

Образцово народно читалище "Просвета-1865"

Повече за читалището

Образцово народно читалище „Просвета- 1865“ е основано в Неврокоп през 1865 година под името „Зора“ и се намира в Полизоевата къща. В читалището има неделно училище и библиотека с книги от дарения. През 1882 читалището е разгромено от Черкез Мехмед ефенди, до дейността му е възстановено много бързо. През 1903 година се състои първата пиеса в Неврокоп- „Многострадалната Геновева“. Дейността на читалището е прекратено по време на Илинденско-преображенско въстание (1903 година). След Младотурската революция е възстановено под името „Просвета“. Възобновени са и библиотеката и театралната дейност. След Освобождението на Неврокоп, през 1914 година се сформиран мъжки хор, след което става смесен. През 1935 година е създаден литературен кръжок „Людмил Стоянов“. През 1938 година се мести в собствена сграда. През 1946 година е създаден първият самодеен фолклорен ансамбъл в страната- ансамбъл по народни песни и танци „Яне Сандански“. Н а следващата година се основава и исторически кръжок. През 1958 година се изгражда към сградат помещения за библиотека, лекции, репетиции и киносалон.

Днес читалището се намира на площад „Гоце Делчев номер 1 в град Гоце Делчев.