Детска градина "Слънце"

Детска градина "Слънце"

Повече за детската градина

Детска градина „Слънце“ отваря врати на 10 октомври 1989 година.

Сградата разполага с две бази. Всяка група разполага с естетизирани мебели. Има шест занимални. Всяка има предверие за гардеробчета, санитарно-хигиенно помещение и спалня към него, разливни помещения за помощник-възпитателите. Материално-техническата и дидактичната база са отлични и създават добри условия за съвременно обучение на деца от 2-годишна възраст до постъпване в първи клас. Занималните са светли, просторни и отлично обзаведени. Всяка е разделена на кътове спрямо интересите на децата. Градината има голям двор с площадки за спорт и игра. Всяка група има своя собствена площадка. Има фискултурен салон, оборудван с уреди, съобразени с възрастта на децата.

Детската градина се намира на улица „Димо Хаджидимов“ номер 24, град Гоце Делчев.