Детска градина "Брезичка"

Детска градина "Брезичка"

Повече за детската градина

Детска градина „Брезичка“ е основана на 22 февруари 1973 година. На 26 март отваря врати за своите малки възпитаници- с възможност да приеме 168 деца. Назначени са 12 учителки и 12 души помощен персонал. Записани са 120 деца.

Днес детска градина „Брезичка“ е общинска детска градина с 5 целодневни и 1 яслена група. Децата са 168. След извършения ремонт за модернизация на образователната инфраструктура в град Гоце Делчев, състоянието на сградата е отлично. Има подменена парна инсталация, както и обновен кухненски блок. Има съвременни бани и тоалетни и модерно обзавеждане. Разполага с медицински кабинет, методически кабинет, музикален салон и учителска стая. Детската градина с годините подобрява условията за отглеждането и възпитанието на децата и това я прави предпочитано място за родителите и техните деца.

Детската градина се намира на улица Симеон Радев номер 6, град Гоце Делчев.