Класиране по национална програма НПГ „Димитър Талев“

НПГ "Димитър Талев" се класираха по Национална програма "Професионално образование и обучение" 2022 година.
НПГ

НПГ „Димитър Талев“ се класира по Национална програма „Професионално образование и обучение“ 2022 година. Модул 1- Модернизиране на материално-техническата база:

Държавни и общински професионални гимназии и средни училища, които предоставят професионална подготовка и не са получили финансиране за модернизиране на материално-техническата база по програмата в периода 2017 – 2021 година включително. С предимство ще се ползват училища, предоставящи професионална подготовка по защитени специалности от професии и специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Общият бюджет на програмата е 1 947 548 лева, а за Модул 1 е 1 690 000 лева.