Конкурс „Моята Мечта за България“

Общинска комисия БППМН обявява конкурс за детска рисунка, есе или стихотворение на тема "Моята Мечта за България"
Конкурс за есе Моята Мечта за България

В чест на Деня на Независимостта на България, Община Гоце Делчев и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обявява конкурс на тема „Моята Мечта за България“.

В конкурса могат да участват деца и младежи до 18 години, които живеят или учат на територията на община Гоце Делчев. Обявените категории са следните:

конкурс Моята Мечта за България
  • Стихотворение;
  • Есе;
  • Рисунка;

За победителите от конкурса са предвидени парични и предметни награди. 

Организаторите ще разпределят участниците в четири възрастови групи:

  • Предучилищен етап на обучение;
  • Начален етап на обучение;
  • Прогимназиален етап на обучение;
  • Гимназиален етап на обучение;

Крайният срок на конкурса е 12.10.2022 г. (сряда).

Всички материали на участниците трябва да бъдат изпратени до Информационен център на Община Гоце Делчев – за ОКБППМН, гр. Гоце Делчев – 2900, ул. „Царица Йоана“ 2, в съответния срок.

Всички изпратени материали трябва да съдържат трите имена на автора, възраст, училище, клас, телефон и имейл.

Пожелаваме успех на всички участници!

ВИП Обекти

Последвайте ни