Какво трябва да знаем за фетална морфология?

По време на бременността, всяка бъдеща майка трябва да премине през задължителни пренатални грижи и изследвания като фетална морфология.
Какво трябва да знаем за фетална морфология?

Всяка бременност носи риск както за плода, така и за бъдещата майка. Затова през този дълъг период на промени, всяка бременна трябва да преминава през редовни консултации и прегледи. Фетална морфология е едно от най-важните изследвания, през което всяка жена трябва да премине.

Какво е фетална морфология?

Фетална морфология е специализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. Изследването проследява правилното развитие на плода и бременността.

Целта на изследването е да оцени феталното развитие на бебето, като измерва риска от различни структурни дефекти и аномалии. Освен състоянието и развитието на бебето, изследването информира и за състоянието на матката, плацентата и околоплодните води.

Кога се прави фетална морфология?

Фетална морфология се прави през всеки триместър от бременността, т.е. изследването трябва да се извърши три пъти през цялата бременност. Специалистите препоръчват прегледът да се насрочва в определени гестационни седмици, за да бъдат резултатите най-точни.

Първата фетална морфология се прави в периода 11-14 г.с., от първия триместър от бременността. Практиката е ранната фетална морфология да се комбинира с биохимичен скрининг. Фетална морфология през втория триместър се прави между 18 и 23 гестационна седмица. През последния триместър от бременността, феталната морфология се нарича късна и се провежда от 28 г.с. до края на бременността.

Как протича изследването?

Фетална морфология е ултразвуково изследване. Специалист по фетална морфология (ехографист) трябва да извърши прегледа с добър ултразвуков апарат, който позволява детайлно да се видят органите на бебчето от различни ъгли.

Изследването е детайлно и може отнема приблозително 40 минути. Прегледът се извършва при празен пикочен мехур, а вариантите са два – през корема (трансабдоминално) и през влагалището (трансвагинално).

Какво показва феталната морфология?

С фетална морфология се проследява развитието на бременността и състояниетп на плода. Чрез обстоен преглед на всички жизненоважни органи и структури на бебето, се потвърждава или изключва възможността от физиологични аномалии и дефекти.

При фетална морфология във втория триместър, задълбочено се проследява устройството, функциите и развитието на плода, който вече започва да прилича на малък човек. С помощта на ехограф се оглеждат всички органи  на бебето.

Преглеждат се изцяло главичката, лицето, черепа и мозъка на плода. Прави се 3D профил, който позволява на родителите на видят как би изглеждало детето им. Специалистите обръщат внимание на гръбначния стълб, гръдния кош и шията, с всичките съпътстващи ги структури и органи, като с особен приоритет е сърцето.

С фетална морфология се оглеждат и органите, които са част от храносмилателната и отделителна система на бебчето. Преглеждат се коремната стена и външните полови органи, което означава, че полът на бебето се определя на 100% по време на прегледа.

Много важно при феталната морфология е да се установи как се развива плода. Затова се обръща внимание и на кръвоносните съдове в пъпната връв, както и на количеството и качеството на околоплодните води.

По време на ултразвуковото изследване се преглежда и състоянието на бъдещата майка. Прави се оглед на плацентата, къде и  как е прикрепена, както и на матката и маточната шийка. Честа практика е по време на фетална морфология в 18 – 23 г.с., бременните да се подлагат и на скрининг за спонтанен аборт или преждевременно раждане.  

След приключване на фетална морфология и получаване на резултати, специалистите могат да назначат допълнителни изследвания на пациентите, които определят като високорискови.

Защо трябва да преминем през фетална морфология?

Една от задължителните стъпки при проследяване на бременност е преминаването през фетална морфология. Независимо от възрастта на майката и нейното състояние, бременността сама по себе си носи рискове.

Изследването фетална морфология служи за диагностицирането или отричането на сериозни структурни дефекти на плода, които биха имали отражение в бъдещия му живот. Изследването е важно и за преценяване на риска от предтерминно раждане. Чрез фетална морфология може да се подсигури нормалното протичане на бременността до настъпване на естествен край.

Изследването фетална морфология е задължителна стъпка от пренаталната грижа на всички бременни във всеки триместър от бременността.

ВИП Обекти

Последвайте ни