МБАЛ "Иван Скендеров"

МБАЛ "Иван Скендеров"

Повече за болницата

МБАЛ „Иван Скендеров“ в град Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Разполага със 155 легла в 11 отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работи и приемно-консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория и отделения без легла, особени в диагностично-консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Високо квалифицираният медицински персонал с прилага обичайните и най-новите технологии в болничната дейност и узпешно работи за по-добро качество на живот. Пациентите се настаняват в удобни болнични стаи, всяка от които с телевизор.

Болницата се намира на улица „Стара планина“ в град Гоце Делчев.