Парк Панорама

Парк Панорама

Повече за парка

Парк Панорама е открит през 2015 година по програма „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“. Паркът бе изцяло обновен, като е увеличена площта на благоустроените зелени зони и паркови територии. Изградено е ново енергоефективно осветление, което води до по-добра осветеност на улиците, зелените площи и парка. Изградена е детска площадка, както и игрище. Има пътеки за разходка и отдих на жителите на град Гоце Делчев.

В резултат на изпълняването на проекта са създадени по-добри условия за отдих и игра на жителите на града, постига се устойчива и екологична среда, допринасяща за по-високо качество на живот.

Паркът се намира на улица „Стара планина“ номер 34 в град Гоце Делчев.

Други забележителности