Рифат конак бей

Конак Рифат Бей

Повече за паметника

Конак Рифат бей са две възрожденски къщи  град Гоце Делчев. Построени са през XIX век за неврокопския първенец Рифат бей. На 6 ноември 1968 година конакът изгаря силно от пожар.

Разположен е в „Косова махала“, западната част на града, и заема площ от три декара земя. Състои се от две сгради- селямлък за мъжете и харемлък за жените. Днес всичко това е в руини. Запазени са възрожденски дърворезби и стенописи във всяка от стаите.

Други забележителност