Караджа паша джамия

Караджа паша джамия

Повече за джамията

Караджа паша джамия е бивш мюсюлмански молитвен дом в град Гоце Делчев. Основната сграда е шестоъгълна. Над шестте стени се извисява купола, а от дясната страна и минарето. През XV век броят на мюсюлманското население в Неврокоп нараства и води до разцвет на култовото строителство. Най-добрите техники и традиции за намерили приложение и в издигането на сградата. Направени са три преустройства на джамията, като последното е през XVII век.

В днешни дни, джамията е недействаща и полуразрушена. Обявена е за паметник на културата и извършването на ремонти по нея е забранено. Последното голямо срутване на сградата е от 4 януари 2011 година, когато пада покрива на сградата.